Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Vanaf de basisschool krijgen de kinderen te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. U kunt dit zien als een verlengstuk van het consultatiebureau.

Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht
In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor- en gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Uw kind hoeft daarbij alleen de schoenen uit te doen. Als uit de lengte- en gewichtmeting blijkt dat er sprake is van overgewicht, wordt de bloeddruk gemeten.

Ouders worden bij dit onderzoek niet uitgenodigd. Wilt u er toch bij aanwezig zijn? Dan kunt u dit van tevoren aangeven bij het Afsprakenbureau van GGD Groningen, telefoon 050 367 4990.

De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Alleen de schoenen gaan uit. Als er sprake is van overgewicht, wordt, net als in groep 2, de bloeddruk gemeten. Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. Groep 7 krijgt dan ook een voorlichting over voeding en bewegen.
De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft.
Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt overlegd wat er moet gebeuren.

Vragenlijst groep 2
Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welzijn van hun kind. Alle gegevens die u invult, worden vertrouwelijk behandeld. Op de vragenlijst kunt u ook aangeven of u een gesprek wilt met een verpleegkundige of arts van de GGD.
De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en noteert de gegevens in een Digitaal Dossier.
Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of taal? Dan bekijkt de logopedist, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek nodig is.

Vragenlijst groep 7
Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en noteert de gegevens in het Digitaal Dossier. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u een gesprek wilt met een verpleegkundige of arts van de GGD.
De gegevens die u invult worden vertrouwelijk behandeld.

Signaleringslijst
Alle leerkrachten krijgen een signaleringslijst. Op deze lijst kunnen ze bijzonderheden over kinderen in hun groep aangeven. Een medewerker van de GGD bekijkt dan welke aanpak nodig is. Dat kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn, maar ook een gesprek met u als ouders.

Vaccinaties
Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Ze worden gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen.
Alle 12-jarige meisjes ontvangen ook nog 2 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.

Vragen, twijfels
De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind. Bijvoorbeeld: Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes. Is dat normaal?
Ik vind het lastig om grenzen te stellen voor mijn kind. Hoe kan ik dat verbeteren?
Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport. Kan ik daar wat aan doen?
Eet mijn kind wel goed?
Met al deze vragen kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. Het maakt daarbij niet uit in welke groep uw kind zit.
De verpleegkundige houdt regelmatig spreekuur op school. Op school is bekend waar en wanneer dit spreekuur is.
U kunt ook bellen naar de Telefonische Advisering van de GGD, telefoon: 050 367 4991 (op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur).

Informatie over gezondheid en opvoeding
Ook op de website van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid en opvoeding. Bijvoorbeeld over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies tussen kinderen.
Kijk hiervoor op www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding

Contact
Met vragen en problemen kunt u altijd terecht bij het Jeugdgezondheidszorgteam dat werkzaam is op de school. De sociaal verpleegkundige houdt regelmatig spreekuur op school (zie voor de contactgegevens de jaarlijkse bijlage ).​

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies