Onze visie

Karrepad is een openbare school. Dit houdt in dat wij uitgaan van het principe dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Onze school staat dan ook open voor iedereen ongeacht levensbeschouwing, nationaliteit, sociale afkomst of sekse. Op school gaan we uit van wederzijds respect en vertrouwen.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich in een veilige omgeving zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Tevens willen wij de kwaliteit van het onderwijs op peil houden. Kinderen en ouders moeten zich prettig en welkom voelen.   In deze tijd zien we steeds meer dat ouders van een kind met een beperking de voorkeur geven aan een school in de eigen buurt, de eigen wijk. Karrepad staat positief tegenover aanmelding en plaatsing van kinderen met een specifieke hulpvraag. Integratie tussen de verschillende kinderen vinden we belangrijk, omdat zij op deze wijze leren respect voor elkaar te ontwikkelen. Wij willen inspanning plegen om de kansen op een succesvol verblijf op onze school zo groot mogelijk te laten zijn. Het is daarbij van belang om een heldere en zorgvuldige afweging te maken tussen de hulpvraag van het kind en de mogelijkheden bij ons in school.

Uitgaande van de kracht en mogelijkheden van het kind kijken we naar de pedagogische en didactische aanpak, kennis en vaardigheden van de leerkracht, de organisatie binnen de klas, binnen de school, het gebouw en materiële aspecten, de positie van de leerling en medeleerlingen, de rol van de ouders en mogelijkheden van externe ondersteuning.

De belangen van het openbaar onderwijs worden behartigd door de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO). Het lidmaatschap van deze vereniging staat ook open voor ouders en/of verzorgers. De adresgegevens van de VOO vindt u in de jaarlijkse bijlage.

 

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies