Omgang met pesten

De school kent een pestprotocol. Pesten komt op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Want alle kinderen moeten zich veilig kunnen voelen. Zo kunnen zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Leerlingen en volwassenen kunnen elkaar aanspreken op de regels en afspraken uit het pestprotocol. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan.

Dit pestprotocol moet voor leerkrachten, ouders en leerlingen een richtlijn zijn, voor als de school met structureel pestgedrag te maken krijgt. Het complete pestprotocol ligt ter inzage op school.

Tevens gebruiken we de methode leefstijl om hier aandacht aan te besteden! 
 

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies