Rapporten

 

Rapporten

De kleuters krijgen aan het eind van groep 1 hun eerste rapport mee. Vervolgens krijgen alle leerlingen van groep 2 t/m 8 twee keer per jaar een rapport. Het eerste in februari en het overgangsrapport vanzelfsprekend voor de zomervakantie. Het rapport is geen cijferrapport, maar een schriftelijke weergave van de ontwikkeling die uw kind heeft doorgemaakt. Mocht er aanleiding toe zijn, dan kunt u de vorderingen van uw kind natuurlijk ook tussentijds met de leerkracht bespreken (graag op afspraak).

Contactavonden

In de maanden november, februari en juni wordt u als ouder door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek over de vorderingen van uw kind(eren). In februari en juni krijgt u tijdens het gesprek het rapport van uw kind(eren) mee.

In verband met de verwijzing naar het voortgezet onderwijs volgen de groepen 8 een ander traject. In september de "ouder/kind" gesprekken. Hierin worden de mogelijkheden en verwachtingen besproken.In december volgt het eerste adviesgesprek (voorlopig advies), gericht op de verwijzing naar het VO. In februari volgt het definitieve adviesgesprek, plus het uitdelen van het eerste rapport.
Mocht er buiten de contactavonden om aanleiding zijn tot een gesprek, dan zal de leerkracht hierover contact met u opnemen. Omgekeerd verzoeken we ook u eventuele bijzonderheden met de leerkracht van uw kind te bespreken.

 

 


 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies