meerpresteerders

Op OBS Karrepad willen wij leerlingen waarvan wij vermoeden dat zij meerpresteerder of hoogbegaafd zijn, zo goed mogelijk op maat bedienen. Schooljaar 2016-2017 gebruiken wij om ons als team te ontwikkelen en te verdiepen in de aanpak van meerpresteerders en hoogbegaafden. Wij worden hierbij ondersteund door de bovenschoolse plusgroepcoördinator Inez Töben.

In dit schooljaar, 2016-2017, gaan we ons bekwamen in het aanbod voor meerpresteerders en hoogbegaafden voor het vakgebied rekenen. In het schooljaar 2017-2018 zal dit gelden voor de vakgebieden taal en spelling. Wanneer de vakgebieden taal en spelling goed zijn ingevoerd, zal in de loop van het schooljaar 2017-2018 ook gestart worden met de invoering van het vakgebied begrijpend lezen. Er kan in dat jaar ook besloten worden pas in schooljaar 2018-2019 te starten met het vakgebied begrijpend lezen

 

Hieronder kunt u ons ontwikkeldocument bekijken. Voor vragen kunt u zich wenden tot Marije van der Velde.

 

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies