Toetsen en Cito

Kinderen volgen in hun ontwikkelingen

De ontwikkeling van de kleuters wordt bijgehouden door gebruik te maken van het registratiesysteem van Onderbouwd. Naast het gebruik van dit registratiesysteem krijgen we een beeld van de ontwikkeling van de kinderen door gebruik te maken van de Citotoetsen. We maken gebruik van de Cito toetsen “Taal voor kleuters” en “Rekenen voor kleuters”.

De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Verder maken we gebruik van landelijk genormeerde toetsen op het gebied van technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen, de Cito toetsen. Voor alle groepen geldt dat we de voorgestelde toetsperiodes van Cito hanteren. De resultaten worden bijgehouden in ons leerlingenvolgsysteem, zodat de ontwikkeling van de leerling door de jaren heen eenvoudig gevolgd kan worden. De toetsresultaten worden tijdens de contactavonden met de ouders/verzorgers besproken.

Wanneer uit een gesprek tussen school en ouders blijkt dat meer informatie nodig is, kan een externe instantie worden gevraagd om extra, aanvullend onderzoek.

Van alle leerlingen wordt een leerlingdossier bijgehouden.

 

 

 

 

 

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies