Digitale Geletterdheid

Digitale Geletterdheid

OBS Karrepad is een van de scholen van OOG (Openbaar Onderwijs Groningen) die is gestart met het ontwikkelen van de leerlijn Digitale Geletterdheid. De leerlijn moet kinderen helpen zich goed redzaam te maken in de "digitale wereld" waarin zij (en wij) nu leven.

Digitale Geletterdheid omvat in het kort 4 componenten: ICT-basisvaardigheden (leren werken met hard-en software), Informatievaardigheden (informatie zoeken en deze beoordelen op waarde), computational thinking (probleemoplossend denken, programmeren) en mediawijsheid (verstandig omgaan met sociale media en internet). Deze componenten worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de andere vakken. Op Karrepad wordt er in 4 blokken gewerkt aan de 4 onderdelen van Digitale Geletterdheid. Ict wordt hierbij ingezet als middel en niet als doel! Door gebruik te maken van digitale leermiddelen willen wij het onderwijs voor de kinderen beter, meer op maat en aantrekkelijker maken!

Meer informatie kunt u onder andere vinden op de site van de SLO (Stichting LeerplanOntwikkeling) of op de site van Openbaar Onderwijs Groningen.

U kunt hieronder een aantal foto's bekijken van Digitale Geletterdheid op onze school!

met vriendelijke groet,

Team OBS Karrepad

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies