Klachten

 

Klachtenregeling    

Bent u tevreden, vertel het verder!  Bent u ontevreden, vertel het ons!
Onder dit motto bevorderen we de contacten tussen ouders/verzorgers, teamleden, begeleiders, onderwijsondersteuners en commissieleden. Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt, dat is op onze school niet anders. U bent van harte welkom om dergelijke punten te bespreken.
Samen streven we naar een goede oplossing en komen wij er niet uit dan bespreken wij wie ingeschakeld moet worden om een oplossing te realiseren. In deze schoolgids wordt toegelicht hoe en waar u klachten of opmerkingen kunt aangeven, zodat deze op de juiste plek terecht komen en gezamenlijk actie ondernomen kan worden.

Richtlijnen schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijsgroep Groningen (O2G2)
•  Klachten
Ouders/verzorgers of personeelsleden van de school kunnen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het schoolbestuur en personeel van de school. De mogelijkheid om een klacht in te dienen is gebaseerd op de Klachtenregeling O2G2 en hanteert het volgende stappenplan:

Stap 1: Klacht bespreken met de betrokken persoon.
Stap 2: Indien stap 1 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met de directeur, Marike Venema
Stap 3: Indien stap 2 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met schoolbestuur.
Stap 4: Indien stap 3 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht voorleggen aan de (landelijke) klachtencommissie.

Voor informatie over de klachtenprocedure kunt u terecht bij de contactpersoon op onze school. De interne klachtenregeling van O2G2 is te vinden op www.o2g2.nl .

Als het overleg op school geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het College van Bestuur van O2G2 (p/a postbus 744, 9700 AG Groningen). De klachtencoördinator van O2G2 (de heer F. Bosma, tel: 088-3688800) kan u informeren over de procedure.

Mocht deze stap nog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan formeel een klacht ingediend worden bij de Landelijke Klachtencommissie. De Openbaar Onderwijs Groep Groningen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht.

Voor klachten over seksuele intimidatie kunt u het best één van de vertrouwensartsen van de GGD benaderen (050-3674000) of met de Vertrouwensinspecteur (0900-1113111).

 

 

  

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies